Farmasyon, yılların getirdiği bilgi birikimi ve uzman kadrosuyla eczacılık sektörüne özel, her tür yönetsel sorununuza çözümler sunar.

Farmasyon Eğitim ve Danışmanlık, eczanelerde kârlılığın arttırılarak sürdürülebilmesi için çözümler sunmak ve çağdaş eczane işletmeciliği konusunda yeni uygulama ve yaklaşımları paylaşabilmek amacıyla BEK'in (Bursa Eczacılar Kooperatifi) 37 yıllık tecrübesi ve her biri alanında uzman danışman kadrosu ile 2011 yılı Kasım ayında Bursa'da kurulmuştur. Bu kapsamda, eczaneler ana hatları ile analiz edilerek her eczaneye kendine özel sistemler geliştirilmekte, eczanenin rekabet üstünlüğü sağlamasına ve kurumsallaşmasına yardımcı olunmaktadır.

Sunulan hizmetin temelinde, eczaneleri yarınlara taşıyacak "akılcı eczane yönetimi" uygulamaları bulunmaktadır. Eczanelerin spesifik ihtiyaçlarına uygun danışmanlık ve eğitim çözümleri sunularak eczanelere stratejik ve yenilikçi bir bakış açısı kazandırılması, verilen hizmetin kalitesinin arttırılarak sürdürülebilir karlılığın sağlanması hedeflenmektedir.